ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ใหม่  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 434349-7
ชื่อ-นามสกุล : สายใจ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สันคะนุช
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เทศบาลตำบลมิตรภาพ
ประเภทธุรกิจ : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ที่อยู่ที่ทำงาน : สำนักงานเทศบาลตำบลมิตรภาพ หมู่ที่ 5 ตำบล มิตรภาพ อำเภอ แกดำ จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44190
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-768733
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สำนักงานเทศบาลตำบลมิตรภาพ หมู่ 5 ตำบลมิตรภาพ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 44190
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top