ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตั๊ก  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 463110046-5
ชื่อ-นามสกุล : กัญญานี พลเยี่ยม
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : กัญญานี พลเยี่ยม
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 24
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : นครราชสีมา
ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจส่วนตัว
ตำแหน่ง : ธุรกิจส่วนตัว
ที่อยู่ที่ทำงาน : นครราชสีมา ตำบล สุรนารี อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 105/421 หมู่บ้านสุรสวัสดิ์แลนด์ ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
  kansan465    date :2013-03-12 10:44:35
- อ่านต่อ

  ดูทั้งหมด 
   
       
 
 
 
     
 
Go to top