ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แมว  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 434321-4
ชื่อ-นามสกุล : นัฐพร กิตเกียน
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : นัฐพร กิตเกียน
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษีท ซี.พี.ค้าปลีกและการตลาด จำกัด
ประเภทธุรกิจ : กิจการเบเกอรี่
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐาน
ที่อยู่ที่ทำงาน : 86 หมู่ 6 ตำบล ท่าพระ อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40260
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-262000 # 105
Fax : 043-261111
เว็บไซด์ : www.cpram.co.th
ที่จัดส่งเอกสาร : บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด 86 หมู่ 6 ต. ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top