ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เรียม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 503110026-5
ชื่อ-นามสกุล : วัลลี ดวงโนแสน
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : -
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 28
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ประเภทธุรกิจ : อุตสาหกรรมเกษตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 29/1 ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ แหลมงอบ จังหวัด ตราด รหัสไปรษณีย์ 23120
โทรศัพท์ที่ทำงาน : -
Fax : -
เว็บไซด์ : -
ที่จัดส่งเอกสาร : 29/1 ม.4 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
  PH 28    date :2013-03-12 09:36:32
PH 28 อ่านต่อ

  ดูทั้งหมด 
   
       
 
 
 
     
 
Go to top