ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ทุ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 535110165-8
ชื่อ-นามสกุล : ทุวัน สิมมะลิ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ทุวัน สิมมะลิ
หลักสูตร : ปริญญาโท
สาขา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
รุ่นที่ : 31
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม
ประเภทธุรกิจ : สาธารณสุข
ตำแหน่ง : นักวิจัย
ที่อยู่ที่ทำงาน : โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 99 หมู่ 2 บ้านเมืองเก่า ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top