ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หนอม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 4343145
ชื่อ-นามสกุล : ทยานิศวร์ ฉายสถิตย์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ถนอม ฉายสถิตย์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : Isen จำกัด
ประเภทธุรกิจ : E-Commerce Consultant
ตำแหน่ง : web Marketing Officer
ที่อยู่ที่ทำงาน : ถ.สุขุมวิท 101/1 บางนา กรุงเทพ 10260 ตำบล บางนา อำเภอ เขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 120/74 วชิรธรรมฯ12 ถ.สุขุมวิท 101/1 บางนา กรุงเทพ 10260
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top