ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เสิด  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : ๒๓๕๐๐๕-๗
ชื่อ-นามสกุล : วงศพัทธ์ คำทองดี
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ประเสริฐ คำทองดี
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 1
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทธุรกิจ : รับราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน : ๔๘๕ ถนนศรีสะเกษ - กันทรลักษ์ หมู่ ๖ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ตำบล โพนข่า อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๐๐๐
โทรศัพท์ที่ทำงาน : ๐๔๕-๖๑๖๒๑๕
Fax : ๐๔๕-๖๑๖๐๔๒
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เลขที่ ๔๘๕ ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ หมู่ ๖ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top