ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  cooking  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 275044-6
ชื่อ-นามสกุล : สุนทร บุญปรุง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : -
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 5
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
ประเภทธุรกิจ : โรงพยาบาลรัฐ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานประกันสุขภาพ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 1 ถ.ชมฐีระเวช9 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110 ตำบล ตะพานหิน อำเภอ ตะพานหิน จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 056621355 ต่อ 120
Fax : 056621154
เว็บไซด์ : http://www.tphcp.go.th/
ที่จัดส่งเอกสาร : 45 ถ.ชมฐีระเวช7 ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top