ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ผู้ประสานงานจังหวัด หน่อย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 275023-1
ชื่อ-นามสกุล : ภัทรี เลาติเจริญ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ภัทรี อุราสาย
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 5
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : รพ.โนนดินแดง บุรีรัมย์
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง
ที่อยู่ที่ทำงาน : 125/7 ม.7 ต.โนนดินแดง ตำบล โนนดินแดง อำเภอ โนนดินแดง จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31260
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044 606217
Fax : 044606247 ต่อ 102
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : รพ.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.สุรินทร์ 31260
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top