ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เบิ้ม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 295012-2
ชื่อ-นามสกุล : ธีระพล เหมะธุลินทร์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ธีระพล เหมะธุลินทร์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 7
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลนครพนม
ประเภทธุรกิจ : สถานบริการสาธารณสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : 270 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 042-511422 ต่อ 1091
Fax : 042-511327
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : โรงพยาบาลนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top