ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แพรว  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 513110015-1
ชื่อ-นามสกุล : ปรัชญาพร ขุมเงิน
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ปรัชญาพร ขุมเงิน
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 29
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ศูนย์บริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : ศูนย์บริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ตึกศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ซ.ทางเข้า ร.พ.ศรีธัญญา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 02 968 7638
Fax : 02 968 7631
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ศูนย์บริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ชั้น 4 ตึกศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ซ.ทางเข้า ร.พ.ศรีธัญญา ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top