ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  กฤษ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 434301-9
ชื่อ-นามสกุล : กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : มรภ.ศรีาะเกษ
ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : จ.ศรีสัเกษ ตำบล เมืองเหนือ อำเภอ เมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่ทำงาน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top