ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เก่ง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 434407-9
ชื่อ-นามสกุล : วชิรากร พงษ์สุวรรณ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : วชิรากร พงษ์สุวรรณ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 21
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (โรงงาน 2)
ประเภทธุรกิจ : ผลิตปูนซีเมนต์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกความปลอดภัย
ที่อยู่ที่ทำงาน : 99 หมู่ 9 บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง โรงงาน 2 ตำบล ทับกวาง อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 99 หมู่ 9 บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง โรงงาน 2 (แผนกความปลอดภัย) ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top