ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หน่อย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 374353-8
ชื่อ-นามสกุล : สุภาพร ดวงประทุม
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สุภาพร บัวเลิง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 15
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เทศบาลนครขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ : อปท.
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล
ที่อยู่ที่ทำงาน : 1 ประชาสำราญ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043 225514
Fax : 043 225514
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 185 ถ. สุริยเดชบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top