ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แจ็ค  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 543110040-5
ชื่อ-นามสกุล : จักรี สงครามรอด
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : จักรี สงครามรอด
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รุ่นที่ : 32
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : คณะสาธารณสุขศาตร์
ประเภทธุรกิจ : กำลังศึกษษ
ตำแหน่ง : นักศึกษา
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : คณะสาธารณสุขศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top