ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แซม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 563110099-4
ชื่อ-นามสกุล : แพงแสง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : -
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 0
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : รพ.สต.บ้านโนนม่วง ต.ศิลา
ประเภทธุรกิจ : หน่วยงานราชการ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ที่อยู่ที่ทำงาน : 265 ม.3 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ตำบล ศิลา อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043465513
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 401/39 หมู่3 ตำบลเมือเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top