ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  รูท/เรียม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 275028-6
ชื่อ-นามสกุล : เรียมสงวน งิ้วงาม
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : วรรณยะลา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 5
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
ประเภทธุรกิจ : รับราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 319 หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ตำบล บ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 042292819
Fax : 042292818
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 62 หมู่ 6 บ้านดงสระพัง ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top