ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตั้ม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 4751100193
ชื่อ-นามสกุล : ตั้ม บุญรอด
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ตั้ม บุญรอด
หลักสูตร : ปริญญาโท
สาขา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รุ่นที่ : 0
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเภทธุรกิจ : ไม่มี
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ บ้านเลขที่ 222 ม. 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพะยอม จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93210
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ บ้านเลขที่ 222 ม. 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top