ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  นุตน์  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 424461-9
ชื่อ-นามสกุล : ธนูศิลป์ สลีอ่อน
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ธนูศิลป์ สลีอ่อน
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 11
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : สสจ.น่าน จ.น่าน 55000 ตำบล ผาสิงห์ อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร :
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top