ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แป๊ะ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 354325-9
ชื่อ-นามสกุล : ประพัฒน์ เป็นตามวา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ประพัฒน์ เป็นตามวา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 13
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภทธุรกิจ : มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ตำบล สุรนารี อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044223941
Fax : 044223920
เว็บไซด์ : www.sut.ac.th
ที่จัดส่งเอกสาร : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top