ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตุ๋ย หรือ ต๊ะ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 275040-0
ชื่อ-นามสกุล : สุทิน ชนะบุญ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สุทิน ชนะบุญ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 5
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : วิทยาจารย์ ชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 90/1 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043221493 ต่อ 126
Fax : 043221493 ต่อ 102
เว็บไซด์ : http://www.scphkk.ac.th/
ที่จัดส่งเอกสาร : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 90/1 ถ.อนามัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top