ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  อิ๋ว  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 525110009-1
ชื่อ-นามสกุล : นิตยา พวงราช
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : นิตยา พวงราช
หลักสูตร : ปริญญาโท
สาขา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ
รุ่นที่ : 15
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : รพ. คูเมือง
ประเภทธุรกิจ : กลุ่มงานทันตกรรม
ตำแหน่ง : นักวิชาการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : รพ. คูเมือง ตำบล คูเมือง อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31190
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044-699238
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร :
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top