ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
   
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 364361-3
ชื่อ-นามสกุล : สัญญา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : แสนสาระดี
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 14
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท ไฮโดรแคท จำกัด
ประเภทธุรกิจ : เครื่องจักร ดูดตะกอน โคลนเลน และการจักการตะกอนแบบครบวงจร
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 108 หมู่ 3 ตำบล โรงเข้ อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74120
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 034 710 433
Fax : 034 710 433
เว็บไซด์ : www.hydrocat.co.th
ที่จัดส่งเอกสาร : 108 หมู่ 3 คำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 74120
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top