ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ดาว  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 513110047-8
ชื่อ-นามสกุล : ดวงดาว อาจศิลา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ดวงดาว อาจศิลา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 29
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : รพ.สต.ศรีชมภู
ประเภทธุรกิจ : รัฐบาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : รพ.สต.ศรีชมภู ตำบล ศรีชมภู อำเภอ โซ่พิสัย จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 38170
โทรศัพท์ที่ทำงาน : -
Fax : -
เว็บไซด์ : -
ที่จัดส่งเอกสาร : 21 หมู่ 28 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top