ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  JefferyAlami  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : JefferyAlami
ชื่อ-นามสกุล : JefferyAlami
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : JefferyAlami
หลักสูตร : ปริญญาโท
สาขา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
รุ่นที่ : 0
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : JefferyAlami
ประเภทธุรกิจ : JefferyAlami
ตำแหน่ง : JefferyAlami
ที่อยู่ที่ทำงาน : Москва ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 151324
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 88273941581
Fax : 89951394959
เว็บไซด์ : http://techrize.ru/news/10876-v-mid-rossii-kolomoyskomu-posovetovali-vozderzhatsya-ot-mahnovschiny.html
ที่จัดส่งเอกสาร : Москва
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top