ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  Afroditahuh  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : Afroditahuh
ชื่อ-นามสกุล : Afroditahuh
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : Afroditahuh
หลักสูตร : ปริญญาเอก
สาขา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข
รุ่นที่ : 0
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : Afroditahuh
ประเภทธุรกิจ : Afroditahuh
ตำแหน่ง : Afroditahuh
ที่อยู่ที่ทำงาน : Mytishi ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 121324
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 83245765675
Fax : 85662432672
เว็บไซด์ : http://xn----7sbapuca4antzdr4f1a.xn--p1ai
ที่จัดส่งเอกสาร : Mytishi
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top