ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตุ๊กตา  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 29
ชื่อ-นามสกุล : พิมลพร คดีธรรม
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พิมลพร รอบคอบ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 7
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : โรงพยาบาลสัตหีบกม.10
ประเภทธุรกิจ : รับราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : 33/37หมู่1ตำบลพลูตาหลวง ตำบล พลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20181
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038245107
Fax : 038-245107ต่อ409
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 33/37(โรงพยาบาลสัตหีบกม.10)หมู่1ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top