ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ไก่  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 364303
ชื่อ-นามสกุล : เกศรา
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พุฒทอง
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 14
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : SCG-DOW (DOW Chemical Thailand)
ประเภทธุรกิจ : ปิโตรเคมี
ตำแหน่ง : CT2 Records Production Data & GLUTEX Production Planner
ที่อยู่ที่ทำงาน : SCG-DOW (DOW Chemical Thailand) เลขที่8 ถนนไอสี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038-673174
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 9/49 หมู่บ้านฟอนทาน่า ซอยแหลมพยอม ถนนสุขุมวิท62 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top