ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หวี  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 325021-6
ชื่อ-นามสกุล : พิมพ์ฉวี เกตุปลั่ง
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พิมพ์ฉวี. ฉิมพาลี
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 10
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : กลุ่มงานนโยบายแลยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 53 ถ.รถไฟ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ตำบล คลองกระแชง อำเภอ เมืองเพชรบุรี จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 032709999 ต่อ 1248
Fax : 032425205
เว็บไซด์ : www.phrachomklao.go.th
ที่จัดส่งเอกสาร : 21/11ถ.ไชยสุรินทร์ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top