ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  กุ้ง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 315024-4
ชื่อ-นามสกุล : พีระยา สมชัยยานนท์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พีระยา อานันทนสกุล
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 9
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : กองสุขาภิบาลอาหาร
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสุขาภิบาลอาหาร
ที่อยู่ที่ทำงาน : อาคารสำนักงานเขตราชเทวี ขั้น 8 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชทวี กทม. 10400 ตำบล อำเภอ เขตราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 99/18 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 10160
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top