ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ปุ๊ก  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 513110066-4
ชื่อ-นามสกุล : ยุวดี ประชุมฉลาด
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ยุวดี ประชุมฉลาด
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 29
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
ประเภทธุรกิจ : หน่วยงานภาครัฐ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/22 ม.4 ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 76/2 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top