ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  อ้อย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 265012-5
ชื่อ-นามสกุล : พวงเพชร อึงไพบูลย์กิจ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พวงเพชร อึงไพบูลย์กิจ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 4
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ ซอยวิมลบัณฑิต ถ.กรุงศรีนอก อ.เมืองสุรินทร์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044 513
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สสอ.เมืองสุรินทร์ ซอยวิมลบัณฑิต ถ.กรุงศรีนอก อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top