ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เสริฐ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : อาจารย์
ชื่อ-นามสกุล : ประเสริฐ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ถาวรดุลย์สถิตย์
หลักสูตร : ปริญญาโท
สาขา : สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
รุ่นที่ : 0
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ : มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : 123 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043347057
Fax : 043347058
เว็บไซด์ : ph.kku.ac.th
ที่จัดส่งเอกสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top