ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  นก  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 2450038
ชื่อ-นามสกุล : ทนงศักดิ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ยิ่งรัตนสุข
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 2
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประเภทธุรกิจ : สถาบันการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top