ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ชาร์ป  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 533110090-7
ชื่อ-นามสกุล : ชาติชาตรี
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : มีบุญ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รุ่นที่ : 31
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : รอยัล ปอร์ซเลน
ประเภทธุรกิจ : เซรามิกส์
ตำแหน่ง : จป.วิชาชีพ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 36 หมู่ 1 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ตำบล ตาลเดี่ยว อำเภอ แก่งคอย จังหวัด สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110
โทรศัพท์ที่ทำงาน : -
Fax : -
เว็บไซด์ : -
ที่จัดส่งเอกสาร : 27 หมู่ 11 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top