ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  จง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 335058-1
ชื่อ-นามสกุล : ฉัตราวรรษ คงจันทร์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ฉัตราวรรษ คงจันทร์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 11
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงสะอาด ต.เวียงสะอาด อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110
ประเภทธุรกิจ : หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ 8)
ที่อยู่ที่ทำงาน : อบต.เวียงสะอาด ตำบล เวียงสะอาด อำเภอ พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44110
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ตามที่อยู่ปัจจุบัน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top