ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ตื้น  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 235117
ชื่อ-นามสกุล : พงษ์เฉลย พลอยวิเลิศ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : พงษ์เฉลย พลอยวิเลิศ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 1
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : รพ. ปทุมรัตต์
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 44 ตำบล บัวแดง อำเภอ ปทุมรัตต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45190
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043587074
Fax : 043587392
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่ทำงาน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top