ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ลักษณ์  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 235003-9
ชื่อ-นามสกุล : นงลักษณ์ พะไกยะ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : นงลักษณ์ ช่วยนา
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 1
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : กระทรวงสาธารณสุข
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : วิทยาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ถ ติวานนท์ อ เมือง จ นนทบุรี ตำบล อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ถ ติวานนท์ อ เมือง จ นนทบุรี 11000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top