ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  แอม (ผู้ประสานงานรุ่น)  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 335011-7
ชื่อ-นามสกุล : เทพอุทิศ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : กั้วสิทธิ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 11
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : คณะแพทย์ศาสตร์
ประเภทธุรกิจ : โรงเรียน
ตำแหน่ง : อาจารย์
ที่อยู่ที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนน นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000 ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-712992
Fax : -
เว็บไซด์ : -
ที่จัดส่งเอกสาร : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนน นครสวรรค์ ต.ตลาด อ. เมือง จ. มหาสารคาม 44000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top