ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  โต้ง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 424347-6
ชื่อ-นามสกุล : อนนท์ แสนติด
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : -
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 20
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เทศบาลตำบลสังคม
ประเภทธุรกิจ : รับราชการ
ตำแหน่ง : นวก.สุขาภิบาล
ที่อยู่ที่ทำงาน : 173 หมู่ 1 ตำบล สังคม อำเภอ สังคม จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43160
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 042-441026
Fax : 042-441026
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 108 หมู่ 4 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top