ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  พุด  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 384371-1
ชื่อ-นามสกุล : พุทธชาติ คำมาก
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ด้วงมหาชัย
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 16
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : เอฟเอ็มซี เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ : ผลิตส่วนประกอบอาหาร MCC
ตำแหน่ง : EHS Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน : 500/153 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ซอย HF2/2 หมู่ 3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038998427
Fax : 038998450
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : บ้าน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top