ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  พุด  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 384371-1
ชื่อ-นามสกุล : พุทธชาติ คำมาก
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ด้วงมหาชัย
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : อาชีวอนามัยความปลอดภัย
รุ่นที่ : 16
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : บริษัท เอฟเอ็มซี เคมิคัล(ประเทศไทย)จำกัด
ประเภทธุรกิจ : MCC ผสมเป็นส่วนประกอบอาหาร
ตำแหน่ง : EHS Manager
ที่อยู่ที่ทำงาน : 500/153 หมู่3 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ซ.HF2/2 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 038 998427
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่บ้าน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top