ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ปุ้ย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 374423-2
ชื่อ-นามสกุล : ปาลิณีย์ บูรณะพรรณรัตน์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อรัญญา เชื้ออินทร์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 15
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานเทศบาลตำบลโคกเหล็ก
ประเภทธุรกิจ : เทศบาลตำบล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน : 49 หมู่ที่1 ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ตำบล อำเภอ ห้วยราช จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044-658199
Fax : 044-658199
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 68/14 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top