ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  เม้ง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 394374-6
ชื่อ-นามสกุล : อาคม จันทะวงษ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อาคม จันทะวงษ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 17
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น
ประเภทธุรกิจ : ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ตำแหน่ง : จป.และสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ที่ทำงาน : 43 ม.10 ตำบล น้ำพอง อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40140
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 30 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top