ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  นกเอี้ยง  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 414468-6
ชื่อ-นามสกุล : เจษปฐมพงศ์ ธนเดชาพิทักษ์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : เจษฎา เเชาพิทักษ์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 10
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทธุรกิจ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตำแหน่ง : นักบริหารงานสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ถนนกำแหงสงคราม ตำบลในเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 044-251200
Fax : 044-251200
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : สถานที่ทำงาน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top