ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  หัว  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 255012-6
ชื่อ-นามสกุล : ธนชิต โสดสิงห์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : นุชิต โสดสิงห์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 3
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล)
ประเภทธุรกิจ : จิตอาสา
ตำแหน่ง : แล้ว แต่พระจะใช้ และพอใจจะทำ,เด็กวัด, พนักงานขับรถ
ที่อยู่ที่ทำงาน : วัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) ถนนโต๊ะแซะ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
Fax :
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : ที่บ้าน
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
  บิน    date :2014-02-24 22:26:19
เมื่อปีกแข็งแรง อ่านต่อ

  ดูทั้งหมด 
   
       
 
 
 
     
 
Go to top