ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  สิทธิ์  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 315019
ชื่อ-นามสกุล : ประสิทธิ์ นันสถิตย์
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : ประสิทธิ์ นันสถิตย์
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 9
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : 3/38 ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043815398
Fax : 043815398
เว็บไซด์ : http:\\kalasin.moph.go.th
ที่จัดส่งเอกสาร : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนบายพาส-ทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top