ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  สุภ  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 255031
ชื่อ-นามสกุล : สุภเรต วงษ์พุฒ
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : สุภเรต วงษ์พุฒ
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
รุ่นที่ : 3
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรา่ย
ประเภทธุรกิจ : ข้าราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน : กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 424 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 ตำบล ท่าสาย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 053910311
Fax : 053910345
เว็บไซด์ : สสจ.เชียงราย
ที่จัดส่งเอกสาร : กลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 424 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
  รุ่นที่ 3    date :2014-02-24 10:52:31
ภาพตอนเรียนปีที่ 1 ปี พศ.2525 อ่านต่อ

  ดูทั้งหมด  
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top