ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  ต้อม  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 265030-3
ชื่อ-นามสกุล : อดิศร วงศ์คงเดช
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : อดิศร วงศ์คงเดช
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
รุ่นที่ : 4
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
ที่อยู่ที่ทำงาน : 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4000 ตำบล อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043-224605,043-224659
Fax : 043-221679
เว็บไซด์ : www.esanphc.net
ที่จัดส่งเอกสาร : 89 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 4000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top