ข้อมูลศิษย์เก่า
  All Members
  อุ้ย  
 
ข้อมูลพื้นฐาน  
รหัสนักศึกษา : 305026-2
ชื่อ-นามสกุล : วิทยา คงแหลม
ชื่อ-นามสกุล (เดิม) : วิทยา คงแหลม
หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)
รุ่นที่ : 8
ข้อมูลการติดต่อ  
ที่อยู่ปัจจุบัน: สำหรับสมาชิกเท่านั้น
เบอร์โทร : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
e-mail : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Facebook : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
Twitter : สำหรับสมาชิกเท่านั้น
สถานที่ทำงานปัจจุบัน  
ชื่อสถานที่ทำงาน/บริษัท : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทธุรกิจ : ราชการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
ที่อยู่ที่ทำงาน : สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 283 ถนนกลางเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 043246772-3
Fax : 043236107
เว็บไซด์ :
ที่จัดส่งเอกสาร : 423/65 ม 2 ถนนมิตรภาพ ตำบล ศิลา อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
 
   
  Wall Post    
       
   
 
Blog
   
Gallerys
   
   
       
 
 
 
     
 
Go to top